Trafikvakt

Ansvartagande och kunniga trafikvakter ökar säkerheten för både personal och trafikanter. Trafikvakter kan med fördel kombineras med lots.

• Utbildade av AL oavsett tidigare erfarenheter.
• Erfarna och kompetenta.
• ID06 och kontrollerade i brottsregistret.